Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:
  • Pitstop  đơn vị luôn mang đến sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong hoạt động tổ chức sự kiện cho cộng đồng yêu xe và không ngừng đột phá, phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật  sửa chữa, nâng cao tốc độ cho chiếc xe của bạn.
  • Đặc biệt, Pitstop  đơn vị tiên phong trong xây dựng văn hoá phong cách sống về chơi xe. ​
​​Sứ mệnh:
  • ​​Pitstop xây dựng các hoạt động gắn kết cộng đồng yêu xe, nơi bạn thể tìm kiếm, phát triển chia sẻ đam về công nghệ xe.